Tuleja aluminiowa

Koła zębate walcowe proste

Tuleja aluminiowa jest walcowanym produktem metalowym, którego najczęstszym zastosowaniem jest połączenie końcowe kabli metalowych. Ta część jest szczególnie poszukiwana w krajach europejskich, które już doceniły zalety tego narzędzia.


Stosunkowo niedawno pętle do zawiesi były wykonywane przez ręczne splatanie końcówek stalowych lin. Metoda ta została uznana za podstawową. Obecnie została ona zastąpiona przez wygodniejszą i nowocześniejszą metodę, która pozwala na zmechanizowanie całego procesu, a także na stałą kontrolę jakości pętli. Metoda ta zakłada, że zastosowana zostanie tuleja aluminiowa.

Wiązanie końcówek stalowych lin mogło być wykonywane tylko przez ślusarzy najwyższej klasy. Używali do tego celu zwykle dość prymitywnych urządzeń, praca była dla nich niezwykle trudna, trzeba było włożyć w nią wiele wysiłku i poświęcić sporo czasu. Z tego powodu cena wyplatania jednego pierścienia była bardzo wysoka. Jednocześnie nie gwarantowało to jakości pętli, ponieważ każda pętla miała swoje indywidualne cechy.

tuleje aluminiowe obrazek
Aluminiowa tuleja pozwoliła na jednoczesne rozwiązanie wszystkich przedstawionych niuansów. Dzięki temu proces wyplatania lin ze stali stał się w pełni zmechanizowany i nie wymaga już użycia brutalnej siły fizycznej. Ponadto stało się możliwe monitorowanie jakości połączenia pętli. I wreszcie, koszt usług dla tego rodzaju pracy spadł wiele razy. Tak więc, tuleja aluminiowa stała się nieodzowną częścią w dziedzinie konstrukcji inżynierskich.

Charakterystyka tulei aluminiowych

Do tego rodzaju walcowania metalu stosuje się normę DIN 3093 EN 13411-3, która ściśle reguluje, z jakich materiałów może być wykonany ten produkt, a także jakie ogólne wymiary może on mieć. Wielkość aluminiowych tulei zależy od tego, z jakimi linami będą używane. Na przykład, można wybrać odpowiednią wersję dla lin stalowych o średnicy od 8 mm do 46 mm.

Wśród form tulei wyróżnia się cylindryczny, cylindryczny zaokrąglony, cylindryczny stożkowy. Odpowiednie wymiary tulei dobierane są ściśle według średnic nominalnych.

Parametry tulei są zawsze obliczane dla maksymalnej masy, jaką mogą wytrzymać zawiesia. Obliczone wartości ściśle określają siłę prasowania i cały cykl technologiczny. To właśnie dzięki temu można stwierdzić, że tuleja aluminiowa jest niezawodnym połączeniem dla zawiasów, które jest w stanie wytrzymać najdłuższy okres eksploatacji.

tuleja-aluminiowa obrazek

Zalety tulei aluminiowych

Przeprowadzono quasi-statyczne badania rozciągania, podczas których stwierdzono, że zawiesia, które zostały zaciśnięte aluminiową tuleją, są w stanie wytrzymać 85-100% siły niszczącej zastosowanej liny stalowej.  W testach byli w stanie wytrzymać rozciąganie średnio 60% całkowitej liczby cykli rozciągania zacisków linowych.

Temperatura robocza dla tulei aluminiowych stosowanych na linach stalowych z rdzeniami organicznymi wynosi od -60 do +100°C, Dopuszczalna też wartość  +150°C.

Telefon:

+48 221 228 646