Brąz

brąz

Stopy na bazie miedzi z różnymi komponentami mają szerokie zastosowanie w naszym życiu.

W zależności od pierwiastka stopowego, takie stopy uzyskują jedną z głównych cech: przewodność elektryczną i cieplną, ciągliwość, wytrzymałość, odporność na wysoką temperaturę, odporność na zużycie, odporność chemiczną, elastyczność.  Najczęściej stosowaną kombinacją metali w przemyśle był związek miedzi i cyny, wcześniej nazywany po prostu brązem. Jednak dziś stopy brązu, ze względu na ich skład chemiczny, dzielą się na dwie duże grupy: cynową i bezcynową. Innymi metalami stopowymi mogą być: aluminium, beryl, fosfor, krzem i inne, z wyjątkiem cynku.

B101, B555, B8

Stopy do przeróbki plastycznej mają szczególne znaczenie przemysłowe ze względu na ich wysoki wskaźnik lepkości. Odłew z brązu korzystnie różni się wysoką gęstością, skrawalnością, odpornością na zużycie i korozję, znacznym utwardzeniem materiału poprzez obróbkę cieplną. Dlatego zakres zastosowania brązu walcowanego jest dość szeroki. Z takich stopów wykonane są płytki stykowe, tuleje, sprężyny, łożyska, koła zębate.

Asortyment obejmuje:

– wałki z brązu, 
– tuleje z brązu, 
– pręty z brązu, 
– pierścienie z brązu, 
– krążki z brązu, 
– kostki z brązu, 
– płaskowniki z brązu

Odlewanie kokilowe

Pręty z brązu

brąż

Wykonujemy odlewy z następujących gatunków brązu:

Wykonujemy odlewy z następujących gatunków brązu: